Genel Bilgiler

İlkokul yıllarında başlayan çeşitli eğitim ve öğretim modellerimizin yanı sıra, öğrencilerimize önce kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar hazırlayıp; bilim, kültür, sanat ve spor ortamlarında onların ilgi ve yetenek alanlarını ortaya çıkarmaktayız. Teknolojiyi etkin ve olumlu anlamda kullanmaları; kendilerini tanıma yolculuğunda farkındalıklarını yüksek bir bilinç düzeyine çıkarmaları için olanaklar sağlamaktayız.

Donanımlı sınıflarımızın yanı sıra, kütüphane, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri, teknoloji tasarım atölyesi, bilgisayar, 3D, gezici matematik ve fen laboratuvarlarımızla üst düzey akademik altyapıyı tüm sosyal ve kültürel eğitimimizle paralel olarak sunarız.
Atatürk

Ansolon