Genel Bilgiler

TED Diyarbakır Koleji Anaokulu; Eğitim programı, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün oluşturduğu okul öncesi eğitim programını esas almaktadır ve öğrencilerini, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel, akla inanan, dünya ile entegre, kendisine ve çevresine saygı duyan, farklı kültürleri benimseyen, sorumluluk sahibi, iki dilli bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler. TED Diyarbakır Koleji Anaokulunda, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla eğitimin hedeflerini öğrencilerin bireysel gelişimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırmayı ayrıca proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrencilerimizin araştırma yapmalarına ve kendilerini ilgilendiren konuları farklı ortamlar sunarak keşfetmeleri amaçlanır. Öğrenme için gerekli doğru soruları sorabilen, öğrenmeyi seven ve bilime meraklı bireyler yetiştirmek amacıyla Gems Programı uygulanır. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve uygun ortamlar yaratarak farklı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla uygulanan Scamper Programi ile öğrencilerimizin çok boyutlu düşünmeleri ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmeleri hedeflenir. TED Diyarbakır Koleji Anaokulunda bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin okul öncesi çağında atıldığı gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimize akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra fiziksel, zihinsel ve duygusal ilgi ve beklentilerine yanıt verebilen kapsamlı bir öğretim programı uygulanır.
Atatürk

Ansolon