PDR’den Bakış

TED Diyarbakır Koleji PDR bölümü olarak amacımız; okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizin kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, özgüvenli, mutlu, sağlıklı, çok yönlü ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmak ve karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözebilmeleri için onlara yardımcı olmaktır. Bu amaçlara ulaşmada, öğrencilerin gelişim dönemi özellikleri ve psikososyal gereksinimleri dikkate alınmaktadır. Anaokulu rehberlik hizmetleri de bu genel amaç doğrultusunda planlanıp sunulmaktadır. TED Anaokulunda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; “Öğrenci Merkezli” ve her bireyin değerliliğini, özerkliğini, bireysel farklılıklarını kabul eden bir yaklaşım benimsemektedir. Çocuklarin yüksek nitelikli, çok yönlü ve özgüvenli olmaları çok önemsenmekte ve sınıf rehberlik dersleri bu doğrultuda planlanıp işlenmektedir. Bu derslerde çocukların kendilerini rahatça ifade etmelerini, kendi haklarinı korurken başkalarının haklarını da korumayı, bağımsizlık duygusu ve sorun çözme becerilerini güçlendirmeye yönelik sosyal beceri geliştirme etkinlikleri yapılmaktadır. TED Diyarbakır Kolejinin temel amaçlarından biri, ileri düzeyde İngilizce bilen ve bu dili kullanan bireyler yetiştirmektir. PDR birimi olarak da yapılan etkinliklerde İngilizce kullanımına dikkat edilmekte, hazırlanan pano ve etkinliklerde İngilizce vurgular yapılmaktadır. Bütün bu çalışmalar yapılırken veli işbirliğine de çok önem verilmekte ve bütün velilerle düzenli görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Birebir görüşmeler dışında düzenli aralıklarla veli bilgilendirme bültenleri hazırlanıp velilere yollanmakta, rehberlik panosu aktif olarak kullanılmaktadır. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okul veli işbirliği oldukça önemlidir. Çünkü okul-aile işbirliği; öğretmenin aileyi ve çocuğu tanıması kadar, ailenin de okulu, programı ve öğretmeni tanımasına yardımcı olmaktadır. Böylece aile, çocuğun eğitim ortamını, okulun ve öğretmenin koşullarını öğrenme fırsatı bulabilmektedir. Yine anne babalar, okulda ne olup bittiğini anladığında ve kendilerini çocuklarının okul hayatlarının bir parçası olduklarını hissettiklerinde eğitime daha çok değer verirler. Çocuklarını okula devam etmeleri için yüreklendirirler. Okul, anne babaya uzak kaldiğında, anne baba da kendini uzak tutar ve çocukların okula devam için gerek duyduğu desteği gösteremez. Okul-aile iş birliği öğrenci başarisının artması, katılım, güdülenme, kendine güven ve davranışların değişmesini sağlamaktadır. Ayrıca çocukların okul ve öğretmenlere ilişkin olumlu tutumlar geliştirilmesinde de aile katılımı temel bir araçtır. Bütün bu sebeplerden ötürü anaokulu rehberlik servisi olarak aile görüşmelerine ve etkinliklerine çok önem verilmektedir. Anaokulu döneminde çocuklarda akademik bütünlük ve çok yönlü beceriler geliştirmek adına çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda çocuklarda kitap okuma alışkanlığı oluşturabilmek, kelime haznelerini güçlendirmek, dikkat sürelerini artırmak, olaylara farklı bakış açıları geliştirmeleri, yorumlama yeteneklerinin gelişmesi, neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri, anne babalarıyla kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak ve bütün gelişim alanlarını desteklemek amacıyla projeler takip edilmekte ve uygulanmaktadır.
Atatürk

Ansolon