PDR’den Bakış

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve üretken bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda TED okullarına özgü bütüncül bir anlayışla TED PDR Standardizasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar: * Öğrenci alımı süreç değerlendirmesi, * Oryantasyon çalışmaları, * Öğrenci tanıma ve takibi, * Koruyucu ve önleyici rehberlik, * Eğitsel rehberlik, * Kişisel ve sosyal rehberlik * Değerler eğitimi odaklı, sınıf rehberliğidir. Ayrıca ihtiyaç̧ doğrultusunda saptanan konulara yönelik, belirli periyotlarla bilgilendirici veli bültenleri hazırlamaktadır. Birimimiz bu kapsamlı çalışmaları yürütürken, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri doğrultusunda hizmet sunar ki; bu ilkeler şunlardır: * Bireysel farklılıklarda saygı esastır. * Gizlilik ve gönüllülük esastır. * Tüm öğrenciler için açık bir hizmettir. * Uygulanan testler amaçları doğrultusunda değerlendirilir. * Rehberlik hizmetleri, rehber öğretmen, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile işbirliği (konsültasyon) içinde yürütülmektedir.
Atatürk

Ansolon