Genel Bilgiler

TED Diyarbakır Koleji olarak, her çocuğun özel olduğuna inanırız. İlkokul yıllarının, çocuklarımızın kendileriyle tanışmaya başladıkları en kritik dönem olduğunu bilerek ve bu doğrultuda merkezine öğrenciyi alan yaşam temelli bir anlayışla eğitim vermekteyiz.

Onların, kendilerine has dünyalarındaki cevherleri açığa çıkarmak için proje tabanlı ve yapılandırmacı eğitim yöntem ve tekniklerimizle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz.

Modern donanımlı sınıflarımız ve kütüphanelerimizin yanı sıra kulüp odalarımız, müzik ve görsel sanatlar atölyelerimizle öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm olanakları sağlayarak, onların beceri ve kimlik gelişimlerine destek olmaktayız.
Atatürk

Ansolon