Okul öncesi, İlkokul 1-2-3-4.Sınıflar Kayıt Bilgileri

OKUL ÖNCESİ KAYIT KABUL ŞARTLARI

• Okul Öncesi Küçük Yaş Sınıfına; 30 Eylül itibariyle 42 aylık olan öğrencilerin kaydı yapılacaktır.
• Okul Öncesi Hazırlık Sınıfına; 30 Eylül itibariyle 54-66 aylık olan öğrencilerin kaydı yapılacaktır. 66-68 aylık olan öğrenciler veli dilekçesi ile anasınıfına devam edebilecekken,69-71 aylık olan öğrenciler doktor raporu ile anasınıfına devam edebilecekler.
• Veli “Öğrenci Ön Kayıt Başvuru Formu” doldurur.
• Ön kayıt Başvuru Formu’ nda yer alan öğrenci için PDR Servisi “mülakat randevusu” verir.
• Mülakat, PDR uzmanı tarafından uygulanan “Okula başlama olgunluğunu belirleme formu” adı altında aday öğrencinin dil gelişimi, ince motor becerileri, yaş kavramları, dikkat algılama gibi kavramlar ölçülür.
• Mülakatın başında, öğrencinin gelişim bilgileri, ailenin eğitim beklentileri öğrenilir. Sonraki aşamada PDR uzmanı öğrenciye testi uygular.
• Mülakatları olumlu geçen öğrencilerimizin velileri kesin kayıt için okula davet edilir.
• Okul Öncesi sınıflarımıza kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve sınıf öğretmenleri kura ile belirlenir.

İLKOKUL KAYIT KABUL ŞARTLARI

• TED Diyarbakır Koleji Ana sınıfından mezun olan öğrenci, TED Diyarbakır Koleji İlkokulu’na doğrudan geçiş hakkına sahiptir.1. sınıf kayıt müracaat tarihi esas alınmak suretiyle, kontenjan doluncaya kadar öğrenci alınmaktadır.
• Veli “Öğrenci Ön Kayıt Başvuru Formu” doldurur.
• Ön kayıt Başvuru Formunda yer alan öğrenci için, PDR Servisi “Öğrenci-Veli Tanıma Görüşmesi” randevusu verir.
• Mülakat, PDR uzmanı ve sınıf öğretmeni tarafından yapılır.1. sınıfa aday öğrenciler için “Hazır Bulunuşluk Testi”,2-3. sınıfa aday öğrenciler için “İlkokul Aday Öğrenci Gözlem Değerlendirme Formu” uygulanır.
• Mülakatın başında, öğrencinin gelişim bilgileri, ailenin eğitim beklentileri öğrenilir.
• Mülakatları olumlu geçen öğrencilerimizin velileri kesin kayıt için okula davet edilir.
• İlkokul 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve sınıf öğretmenleri kura ile belirlenir.
• Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yenilenecektir.

Atatürk

Ansolon