Lise 9-10-11-12.Sınıflar Kayıt Bilgileri

LİSE KAYIT KABUL KOŞULLARI

Aday öğrenci kaydınızı okulumuzu ziyaret edip ya da okul web sayfamızda bulunan KAYIT FORMU’nu doldurarak yaptırabilirsiniz.

9. SINIFLARA KAYIT

• TED Diyarbakır Koleji Özel Ortaokulunu tamamlayan öğrencilerimiz herhangi bir disiplin cezaları bulunmaması ve okul kayıt kabul komisyonunca herhangi bir olumsuzluk rapor edilmemesi durumunda TED Diyarbakır Koleji Özel Anadolu Lisesine doğrudan kayıt hakkı kazanırlar
• Lise 9. Sınıflar’ a kontenjan dâhilinde, sınırlı sayıda öğrenci alımı 24 Şubat 2019 tarihinde uygulanacak TED Diyarbakır Koleji Özel Anadolu Lisesine Giriş Sınavı sonuçlarına ve MEB Merkezi Sınav Sonuçlarına göre gerçekleşecektir. Sınava katılan aday öğrenciler ve okulumuz 8. Sınıf öğrencileri TED Diyarbakır Koleji Özel Anadolu Lisesine Giriş Sınavı veya MEB Merkezi Sınavı sonuçlarına göre Okul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen kontenjan ve oranlarda burs alabileceklerdir.
• Sınav sonuçları uygun adayların, okulumuz PDR uzmanı ile yapılacak “Öğrenci-Veli Tanıma Görüşmesi” sonrasında kaydı onaylanacaktır.
• Görüşmesi olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi ile kayıt işlemi tamamlanmış olur.
• 9. Sınıf öğrencilerinde İngilizce sınav sonucu başarısı aranmaz.

10. SINIFLARA KAYIT

• Aday öğrenci kaydını yapan öğrenciler, İngilizce sorularının da yer aldığı “TED Diyarbakır Koleji Özel Anadolu Lisesine Giriş Sınavı katılır.
• 24 Şubat 2019 Pazar günü saat 12.30’da yapılacak Okula Giriş Sınavı’nda belirlenen barajı geçen öğrenciler sınav puan sıralamasına göre PDR birimimizce mülakata alınacaktır.
• 10.Sınıfta öğrenim görecek öğrenciler için yapılacak sınav bursluluk amaçlı kullanılmayacaktır.
• Nakil başvurusunda bulunan öğrencilerin önceki okulunda olumsuz davranışları sebebiyle bir yaptırım uygulanmamış olması gerekmektedir.
• Yurt dışından nakil olarak gelecek öğrencilerin yanlarında geldikleri ülkedeki eğitim ataşeliğimiz, eğitim müşavirliği veya Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denklik bürosu tarafından verilen “Denklik Belgeleri” ile yapılır.
• 10. Sınıf öğrencilerinizde %60 İngilizce sınav sonucu başarısı aranır.

11. ve 12. SINIFLARA KAYIT

• Lise 11. ve 12. Sınıflara TED okullarında okuyan öğrenciler dışında nakil öğrenci alınmamaktadır.

Atatürk

Ansolon