TED Diyarbakır Koleji

GÜVENLİK

TED Diyarbakır Koleji, riskleri, kaza ve yaralanma riskleri, dış riskler ve doğal riskler olarak üç şekilde gruplandırmış ve bunlara karşı gerekli önlemleri almıştır. Öğrencilerin günlük hayatta maruz kalabilecekleri kaza ile yaralanma risklerini en aza indirmek için yaşam alanları güvenlik esaslarına uygun olarak düzenlenmiş ve yine öğrencilerimizin güvenliğine uygun materyaller seçilmiştir.

Ders dışı saatlerde, okul içinde ve okul bahçesinde nöbetçi öğretmenlerimiz görev almaktadır.

TED Diyarbakır Koleji, doğal risk olarak gördüğümüz doğal afetler ve son 10 yılda ciddiyetini toplum olarak çok daha fazla algıladığımız deprem konusunda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımız için eğitimler, haberli/habersiz tatbikatlar ve bilinçlendirme çalışmaları planlamıştır. 

Okulumuzda 24 saat  güvenlik elemanları görev yapmaktadır. Vardiya sistemi ile nöbet tutulmaktadır. Okul koridorları, okulun girişi ve çevresi 24 saat kamera sistemi ile gözetlenir. 

           


ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.