TED Diyarbakır Koleji

SOSYAL ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

TED Diyarbakır Koleji’nde düzenlenen birçok sosyal etkinlikle öğrencinin kültür, spor ve sanat dallarında bilgi ve becerilerini arttırmaları, özgüvenlerini pekiştirmeleri ve ilerideki sosyal yaşantılarına hazırlanmaları sağlanmaktadır. 

Okulumuzda, öğrencilerimizin eğitim öğretim programı içinde çeşitli etkinliklerle kendilerini tanımalarını, ilgi alanlarını fark etmelerini ve ayrımsamalarını ve çok yönlü gelişmelerini sağlamak amacıyla değişik kulüp çalışmaları gerçekleştirilir. Kulüp çalışmalarının ve diğer sosyal etkinliklerin planlanmasında öğrencilerimizin görüş, istek ve önerilerine yer verilir.

Sanat, spor, bilim, dil ve teknoloji ana başlıkları altında toplanan farklı kulüp çalışmaları, okul saatleri içerisinde anasınıflarından itibaren tüm düzeylerde yapılır.

Anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerimiz, yıl boyunca üçer haftalık periyodlar halinde deneyimleyecekleri on farklı kulüp etkinliğine dahil olurlar.

2. ve 3. Sınıfta ise her eğitim-öğrenim yılının ilk haftasında gerçekleştirilen kulüp tanıtımlarının ardından, katılmak istedikleri kulüpleri seçen öğrencilerimiz, birince ve ikinci yarıyıl olmak üzere farklı bir kulüp etkinliği tercih edebilirler. 

4. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz, eğitim-öğrenim yılının ilk haftasındaki tanıtımların ardından seçtikleri kulüp faaliyetini bir yıl boyunca sürdürürler. Tüm seviyelerde kulüp çalışmaları, eğitim-öğrenim yılının ikinci haftasından itibaren aşağıda belirtilen günler ve saatlerde gerçekleştirilir.


ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.