TED Diyarbakır Koleji

SAĞLIK HİZMETLERİ

Okul içerisinde iken meydana gelebilecek sağlık ile ilgili sorunlarda sağlık birimimiz veliye ulaşarak bilgi verir.

Velilerimizin kayıt esnasında doldurdukları “Sağlık Formu” öğrencinin tüm sağlık bilgilerini içerdiğinden okulda karşılaşılabilecek bir sağlık sorununda müdahale için çok önemlidir. Bu açıdan formun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması ve güncellenmesi önemlidir. Özel bir sağlık problemi olan öğrenci hakkında kayıt esnasında detaylı bilgi verilmeli ve sürekli kullandığı ilaç/ilaçları konusunda okul yönetimi bilgilendirilmeli, varsa sürekli takibi altında bulunduğu çocuk hekiminden sağlık raporu ve aşı belgesi getirilmelidir. 

Hastalık hali yaşayan öğrencinin okula devam etmemesi esastır. Bulaşması ve yayılması kolay hastalık belirtileri görülen öğrencilerin bir an önce okul ortamından ayrılarak evlerine gitmelerinin sağlanması okulumuzun uyguladığı yöntemdir. Burun akıntısı, ateş, öksürük, parazit, mantar gibi bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren öğrencilerin okula gönderilmemeleri veya okul revirinden bu konularda arandıklarında bir an önce öğrenciyi okuldan aldırmaları konusunda velilerimizin işbirliği önemlidir. Velilerimizden ricamız, diğer velilerimizi de bilgilendirebilmek amacı ile bulaşıcı hastalığı tespit edilen öğrencinin “Doktor Raporu”nu bir an önce okul revirimize ulaştırmalarıdır.

Sağlık nedeniyle okul aktivitelerine katılması okul doktoru tarafından uygun görülmeyen öğrenciye, revir personeli tarafından ders dışı tutulma kâğıdı verilir. 

Öğrencimizin hastalığı nedeniyle evde istirahat zamanı sona erdikten sonra, okula başladığında da ilaç kullanımına devam edilmesi gerekiyorsa, öğrencinin kullanacağı ilaç için ’ TED Diyarbakır Koleji İlaç Kullanım etiketini doldurularak ilaç revire öğrencimiz veya velimiz tarafından teslim edilmelidir. 

Revirlerde, öğrencilerin dosyalarında, her dönem güncellenmek üzere, kronik hastalığa sahip sürekli tedavi görmesi gereken öğrencilerin hastalıkları ve aldıkları tedavi konularında bilgiler bulundurulur. Velilerimiz, hastalığın yaratabileceği acil durumlar ve bunların tedavisi ile ilgili hayati öneme sahip bu bilgileri vermek istemedikleri durumda, velinin bu tercihi de öğrencinin dosyasına not edilir. Okul doktoru, veli tarafından izin verildiği takdirde, öğrencinin sürekli takibi altında olduğu doktorla hastalık ve tedavi hakkında görüşebilir. Öğrencinin hastalığına dair teşhis raporunun mutlaka revire iletilmesi gereklidir.
Aşılar:
Kayapınar  Toplum Sağlığı Merkezi'nden, ilgili öğrenim yılında yapılması gereken aşıların duyurusu gelir. Gelen duyuru, velimize yazılı olarak bildirilir. Velilerimiz, aşıyı yaptırıp yaptırmadığını ve okulda bu aşının yapılmasına izin verip vermediğine dair ilgili müdür yardımcısına yazılı bilgi iletir. Velisi tarafından aşı yapılmasına izin verilen öğrencilere İKayapınar Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından okulumuzda aşıları yapılır.
Diyet:
Rahatsızlığı nedeniyle yemek menüsündeki yemekleri yemesi sakıncalı olan öğrenciye, okul doktoru veya hemşireler tarafından mevcut günlük yemekler arasından veya okul diyet menüsünden diyet listesi düzenlenir. Öğrencinin diyet yemeği yemesi sağlanır.
Bit Taraması:
Her eğitim dönemi başında, dönem ortasında öğrencilerde pediküloz (bit) taraması yapılır. Bit tespit edilen öğrencilerin velileri ile bağlantıya geçilir, arındırma bilgileri verilir ve tam arındırılmadıkça öğrencinin okula getirilmemesi rica edilir. Bu konuda velilerimizin diğer öğrencilerin sağlığı açısından maksimum özeni göstermelerini rica ederiz.
Acil Sağlık Durumlarında Takip Edilecek Prosedür:
Okulumuzda meydana gelmesi muhtemel acil bir sağlık probleminde hastanın/kazazedenin veliye danışılarak istenilen en yakın tam teşekküllü hastaneye, hızlı şekilde naklinin sağlanması amacıyla Özel Ambulans firması ile anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma, olay esnasında okul dahilindeki veya okulumuzun organize ettiği okul dışındaki aktivitelere katılan öğrenciler, veliler ve tüm okul çalışanları için geçerlidir. Okul doktoru veya diğer yetkili kişiler ambulans (kara/hava) çağrılması kararını aldıktan sonra, aşağıda belirtilen numaralardan ambulans çağrısını yaparlar. 
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.