TED Diyarbakır Koleji

OKULA GELİŞ - GİDİŞ VE ÖĞRENCİLERİN TESLİM ALINMASI

Öğrencilerimizin güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için okulumuza giriş ve çıkışlar okul yönetimi tarafından düzenlenmiş tanıtıcı kartlar ve izin formları ile takip edilir.

Veli Kimlik Kartı: Eğitim-öğrenimin aksamadan sürdürülmesi ve öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla velilerimize, eğitim ve öğretim yılının başında, her öğrenci için bir adet olmak üzere “Veli Kimlik Kartı” verilir. Veli Kimlik Kartı ile okula giriş yapan kişinin, güvenlikten Ziyaretçi Kartı alması gerekmez. Veli kimlik kartını taşıyan kişi, üzerinde adı yazılı bulunan öğrenciyi “Okul Öğrenci Pasosu” ya da “Öğrenci Çıkış İzni Formu” ile birlikte okuldan alabilir. Velilerimizin/yetkili temsilcilerinin bu kartları, okul kapısından girmeden önce boyunlarına/yakalarına takılı bulundurmaları ihtiyaç duyulduğunda güvenliğe göstermeleri gerekir. 

Kartı yanında bulunmayan velilerimiz/yetkili temsilcileri, girişte güvenliğe kimlik bırakarak ziyaretçi kartı alıp okula giriş yapabilir.

Ziyaretçi Giriş Kartı: Her hangi bir amaçla okulumuza gelen tüm ziyaretçiler, geçerli bir kimlik karşılığında “Ziyaretçi Giriş Kartı” alarak içeri girerler ve ziyaretleri süresince yakalarında bu kartı taşırlar.

Okul Öğrenci Pasosu: Servislere kayıtlı bulunmayıp her gün kendi başına çıkış yapacak öğrencilere, velilerinin başvuru dilekçeleri neticesinde verilir. Kartın üzerinde öğrencinin fotoğrafı bulunur. Okul Öğrenci Pasosu, sadece ortaokul öğrencileri için geçerlidir.

Öğrenci Alım Kartı: Her gün velisinin ya da velisi tarafından yetkilendirilmiş bir yetişkinin gözetiminde çıkış yapacak öğrenciler için velisi tarafından doldurulmuş form dilekçe karşılığında düzenlenir. Kartın üzerinde hem öğrencinin hem de öğrenciyi almaya yetkili en fazla iki kişinin fotoğrafı bulunur.

Öğrenci Çıkış İzni Formu: Okuldan her günkü düzeninden farklı olarak ya da okul saatleri içerisinde çıkış yapacak öğrenciler için düzenlenir. Servislere kayıtlı olmayan ve okul öğrenci pasosu bulunmayan, servislere kayıtlı olduğu halde o gün için servis kullanmayacak olan öğrenciler için düzenlenir. Öğrenci çıkış izni formu ilgili idareciler tarafından sadece öğrencimizi almaya gelen veliye veya velimizin yetkilendirdiği bir yetişkine verilmek üzere düzenlenir.
Öğrenci Çıkış Yerleri ve Çıkış Türleri
Çıkış Yerleri: 

Servis kullanan öğrenciler B (2.kat servis giriş-çıkış) kapısından çıkış yaparlar. Kullanmayan öğrenciler ise A (Ana giriş) kapısından çıkış yaparlar.

Çıkış Türleri: 

Servisle Çıkış: Servis kullanan öğrenciler, servis hosteslerinin eşliğinde ve nöbetçi öğretmenlerin gözetiminde okuldan çıkarlar.

Her gün veli/yetişkin gözetiminde çıkış: Servis kullanmayan, kendisinin de tek başına okuldan çıkması velisince/okul idaresince uygun görülmeyen ve mutlaka velisi veya velisinin yetki verdiği bir kişi tarafından alınacak öğrenciler için uygulanan yöntemdir. 

Çıkışlarda kullanılacak “Öğrenci Alım Kartı”nın basılabilmesi için veli, form dilekçeyi doldurmak üzere müdür yardımcılarına başvurur. Okul müdürünün onayının ardından kart basılır. Basılan kartlar, müdür yardımcıları tarafından velilere ulaştırılır.

Her gün kendi başına çıkış: Velisi/okul idaresince öğrencinin okuldan tek başına çıkmasında bir sakınca görülmeyen çıkışlardır. Veli form dilekçeyi doldurmak üzere müdür yardımcılarına başvurur. Okul müdürünün onayının ardından basılan kart öğrenciye teslim edilir. Bu uygulama sadece ortaokul öğrencileri için geçerlidir.

Her zamankinden farklı çıkış: Servis kullandığı halde o gün kendi servisi ile çıkmayan ya da servis değiştiren, “Öğrenci Alım Kartı”nda ismi yazılı kişilerden farklı bir kişi tarafından alınacak olan öğrenciler için kullanılan çıkıştır.

Servis değişikliği için: Veli dilekçe, faks veya mail yolu ile saat 13.00’e, Cuma günleri ise 10.00’a kadar müdür yardımcılarına başvurur. Müdür yardımcısı, servis sorumlusuna velinin isteğini iletir. Yer varsa öğrencinin uygun bir servis aracına binmesi Servis Firması tarafından planlanır. Durum bilgisi, Servis Firması tarafından veliye ve ilgili müdür yardımcısına bildirilir.

Öğrenciyi her zamankinden farklı bir kişi alacaksa: Veli öğrenciyi alacak kişiyi dilekçe, faks veya mail ile müdür yardımcılarına bildirir. Müdür yardımcıları alacak kişinin kimliğini gördükten sonra “Öğrenci Çıkış İzni Formu” düzenler. Bu formun bir kopyası çıkış esnasında öğrenciyi alan kişi tarafından güvenliğe teslim edilir.

Okul sonrası çalışmalarına kalanların çıkışı: 

Okul sonrası çalışmalara kalan öğrenciler: 

Okul Öğrenci Pasosu varsa “Okul Öğrenci Pasosu”yla, Okul Öğrenci Pasosu yok ise “Öğrenci Çıkış İzni Formu” ile çıkış yaparlar. Öğrenci Çıkış İzni Formu, müdür yardımcıları tarafından düzenlenir. Bu formun bir kopyası çıkış esnasında veli tarafından güvenliğe teslim edilir. Takviye çalışmasına kalan öğrencilerin okuldan alınması sorumluluğu velilere aittir. 

Diğer Çıkışlar;

a.Resmi Tören ve kutlama günleri çıkış: Resmi Tören ve kutlama günleri okul servisleriyle okula gelen öğrenciler tören sonrasında yine aynı servislerle evlerine bırakılırlar. Servisle okula geldiği halde servisle dönmeyecek öğrenci olduğu takdirde, bu öğrenciler için “Öğrenci Çıkış İzni Formu” kullanılır. Bu form müdür yardımcıları tarafından düzenlenir Diğer öğrencilerin geliş ve gidiş sorumlukları velilerine aittir.

b. Okul sonrası öğrenci etkinliği:Okul çıkışının sağlıklı yapılması, etkinliği gerçekleştiren süreç sahibi öğretmenin sorumluluğundadır. Süreç sahibi çıkış ile ilgili öğrenci bilgilerini, velileri ile yapacağı görüşmeden sonra müdür yardımcısına iletir. Öğrencinin kendi başına okuldan çıkmasına, süreç sahibinin onayı olmadıkça izin verilmez.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.