TED Diyarbakır Koleji

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, “Türk Maarif Cemiyeti” adıyla 31 Ocak 1928’de kuruldu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk daha savaş sürerken topladığı Eğitim Şurası’nda Cumhuriyet’in eğitimdeki yol haritasını şekillendiriyordu. Bu yol haritasında elbette toplum eliyle eğitimin kalkınması da vardı.

Cumhuriyetimizin kurucusu, her türlü yoklukla ve cehaletle mücadele edilen bir dönemde eğitimin yaygınlaşması, eğitimde kalitenin artırılması ve eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğin meşalesini yaktı.


“… Bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik genel isteği yerine getirebilmekten daha çok uzağız. Önümüzdeki yıl için sizlerden devletçe yapılabilecek en büyük özveriyi rica ederken, varlıklı olan vatandaşlarımıza da korumalarına verilmiş olan çocuklarımızı özel girişimleri ile okutup yetiştirmelerini önemle öğütlerim.”

Mustafa Kemal Atatürk
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci dönem açılış konuşması,
1 Kasım 1925


Türkiye Cumhuriyeti devletinin önde gelen temsilcilerinin ve işadamlarının büyük fedakârlıklarıyla kurulan Cemiyet, ülke çapındaki başarılı çalışmaları üzerine 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince “kamu yararına çalışan dernek” statüsünü edindi ve 1946 Haziran ayından itibaren de “Türk Eğitim Derneği” adını aldı.

Türk Eğitim Derneği’nin amblemi, 1929 Mart ayında bugünkü biçimiyle dernek amblemi olarak kabul edilmiştir. Amblemdeki ay, Türk bayrağından alınmıştır. Eğitim sembolü olan meşale, Derneğimizin temel amacının simgesidir. Yıldızlar ise Derneğin kuruluşu ve gelişmesinde büyük katkısı olan ilk Yönetim Kurulunun beş üyesine saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirmek amacını taşımaktadır.


Daha savaş sürerken temelleri atılan eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.


Derneğin ilk tüzüğünde yer alan “Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip, sadece memleket gençliğinin tahsil ve terbiyesine yardım ile iştigal eyler.” şeklinde belirtilen temel amaç, bugün de geçerliliğini korumaktadır. Türk Eğitim Derneği, bugüne kadar sadık kaldığı bu ilkeye dayanarak çalışmalarını yürütmektedir.


Türk Eğitim Derneği,
geleceğe yön veren bir sivil toplum kuruluşudur.Türk Eğitim Derneği’nin çalışmalarına başlamasından sonra, kurucusu Büyük Önder Atatürk’e, Derneğin “yüksek koruyucusu” olmaları dileğinde bulunulmuş ve kendisi de bunu kabul etmiştir. Atatürk’ün yaşamı boyunca devam eden yüksek koruyuculuk fikri, Türk Eğitim Derneği’nin Ana Tüzüğünde yer alan “Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneği’nin yüksek koruyucusudur.” hükmü ile kendinden sonraki cumhurbaşkanlarımıza da iletilmiştir.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARI

Türk Eğitim Derneği, kuruluş amaçları doğrultusunda açılışından hemen sonra, 1930-1931 öğretim yılında açtığı anaokulu ile eğitim-öğretim çalışmalarına başladı; 1931-1932 öğretim yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile "Ankara İlkokulu" olarak İlkokul 1. sınıfını açtı. TED Ankara Koleji’nin açılışını, ülkenin diğer illerinde açılan okullar izledi ve ülke çapındaki TED Okullarının sayısı hızla arttı. 

Türk Eğitim Derneği, 
bugün ülke genelinde ve KKTC’de olmak üzere 31 Okulu, üniversitesi, düşünce kuruluşu, temsilcilikleri, öğrenci yurtları, iktisadi işletmesi, senfoni orkestrası, Okullarının mezun dernekleri ve spor kulüpleri ile büyük ve benzersiz bir sivil toplum kuruluşudur.

TED Neden Okul Açar?

• Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında anahtar bir öneme sahip olduğuna inanır ve Türkiye’nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak için okullar açar.

• Türk eğitim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak, Türk Eğitim Derneği’nin misyonunun bir parçasıdır. Türk Eğitim Derneği, bulundukları bölgenin eğitim seviyesini yükseltmek için okullar açar.

• Türk Eğitim Derneği, öğrenim olanakları sınırlı çocuklara öğrenim desteği sağlamak amacıyla okullar açar.

TED Okulları Nasıl Bireyler Yetiştirir?

Türk Eğitim Derneği Okulları;

• Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,
• Milli ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş,
• Bilimsel düşünen,
• Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
• En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,
• Yüksek ahlaklı,
• Özgüveni yüksek,
• İletişim becerileri kazanmış,
• Empati kuran ve farklılıklara saygılı,
• Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
• Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan,
• Çevreye duyarlı,
• İş hayatında, kültür, sanat ve spor alanlarında yer edinebilecek bilgi, beceri ve değerlere sahip,
• Dünya vatandaşı olma vizyonuna sahip bireyler yetiştirir.

Türk Eğitim Derneği,
Öğrencilerine bu özellikleri kazandırmak için yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan eğitim-öğretim olanakları sunar.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.