TED Diyarbakır Koleji

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

TED DİYARBAKIR İLKOKULU, ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ PROGRAMI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup, öğrenci-aile ve okul arasında işbirliğine dayanır.

Her öğrenci, bir birey olarak tek ve biricik olduğu için gelişimi ve ihtiyaçları da kendine özgüdür. Bu amaçla, yaklaşımımızda her öğrenciye tek tek değer veren, öğrencinin hak ve özgürlüklerini üstün tutan, cesaretlendiren, güven veren, yargılamadan onların ihtiyacı doğrultusunda uygun karar vermelerine yardımcı olan, tutarlı, adil ve bilimsel yöntemlerle destek veren bir birim olarak çalışmaktayız. 

Okulumuzun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak, aşağıdaki sistematik yaklaşımla hareket etmekteyiz;
 

Önleyici Rehberlik :

Karşılaşılması olası problemleri önceden tahmin edip gerekli önlemleri almaya yönelik hizmetlerdir. Sorunların ortaya çıkışını azaltmaya çalışarak, var olanı koruyan ve gelişimine daha da katkı sağlayacak şekilde yönlendiren ve besleyen çalışmalardır.

Gelişimsel Rehberlik :

Bireye büyüme ve gelişme süreci içinde farklı gelişim alanlarındaki temel ihtiyaçlarını karşılaması ve bu alanlarda döneme özgü gelişim sürecini yerine getirerek bütünsel gelişimi sağlamasını desteklemek için sunulan hizmetlerdir.

İyileştirici Rehberlik:

İstenmeyen durumları düzeltmeye, durumu iyileştirmeye yönelik hizmetlerdir.

Problem Odaklı Rehberlik :

Bir kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmeye, problemi çözmek için çeşitli yollar üretmeye cesaretlendirici, hizmetlerdir.( Myrick 1997 )
Bu sistem içerisinde, kriz oluşmadan bütüncül bir şekilde öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak asıl görevimizdir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak bu amaçlara ulaşabilmek için öğrencilerimize yönelik yaptığımız çalışmaları şu şekilde ifade edebiliriz;

1. Oryantasyon ve uyum; İnsan yaşamında yeni başlangıçlar ve geçiş dönemleri önemlidir ve bu süreci başarılı ile sürdürebilmek bireyin sağlıklı bir uyum sürecinden geçmesi ile mümkündür. Uyum süreci öncelikle öğrenciyi, aynı zamanda veli ve öğretmenleri de kapsamaktadır. Okul ortamındaki yeni yaşantılarda öğrencilerin yaşayabileceği güçlükler, önleyici rehberlik çerçevesinde okul ve ailenin ortak çalışmaları ile en aza indirgenebilir. Bu amaçla, uyumu ve yeni süreçlere geçişi daha kolay ve sağlıklı bir şekilde sağlayabileceğimiz çalışmalar tasarlanmıştır.

2. Kendini tanıma; Öğrencilerimizin duygusal, sosyal, bilişsel alanlarda var olan özelliklerinin gerçekçi ve objektif olarak farkına varabilmelerini ve kendi özellikleri doğrultusunda uygun ve doğru değerlendirmeler yapıp kararlar verebilmelerine yardımcı olacak çalışmalardır. 

3. Akademik beceri geliştirme; öğrencilerimizin var olan potansiyeli içerisinde yönelimlerine uygun şekilde başarılı olmalarını sağlayacak destekleyici çalışmalardır. 

4. Sosyal beceri geliştirme; Bireyin kişiler arası ilişkilerini düzenleyen, çevreye uyumlarını sağlayan becerileri kazanmasına yardımcı olmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

5. Mesleki rehberlik; öğrencilerimizin kendi kişisel özellikleri ve meslekler hakkında bilgi sahibi olmaları yanında mesleki ve bireysel yönelimleriyle ilgili bilgilendirici, yönlendirici çalışmalarla kendilerine en uygun kariyer planlamalarını yapmalarında destekleyici çalışmalardır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar öğrenci, öğretmen ve aileye bireysel ve grup danışmanlığı olarak yapılandırılır. 

Ayrıca okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak velilerimize yönelik yapılan çalışmaları şu şekilde ifade edebiliriz:

1. Oryantasyon çalışmaları; akademik hayata yeni başlayan ya da seviyeler arası geçişlerde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yapılan uyum çalışmalarıdır. 

2. Yaş dönemlerine özgü veli paylaşım toplantıları; Velilerimizle belli bir konu çerçevesinde bir araya gelip konuşabilmeyi planladığımız toplantılardır. 

3. Veli destek grupları; Yılda iki kez yapılması planlanan, süreli, kapalı gruplar olarak belli bir konu çerçevesinde bir iç görü kazandırmayı amaçlayan çalışmalardır. 4. Uzman kişilerle veli konferansları; Belli bir konu çerçevesinde yılda iki kere konunun uzmanlarının katıldığı konferanslar organize edilmesidir. 

5. Veli e-bültenleri; velilerimiz için her dönem 1 defa olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirici veli bülteni hazırlanmaktadır.


ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.