TED Diyarbakır Koleji

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Günümüzde teknoloji son hızla ilerlemektedir ve bu ilerleme hayatımızın tüm alanlarını etkilemektedir. Sürekli değişen teknolojiyle birlikte bireyin farklı bilgi ve becerilere sahip olma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Okulumuzda öğrencilerimizin bilgi toplumunda yerlerini alabilmeleri ve değişen teknolojiye uyum sağlayabilmeleri için aşağıda belirtilen becerilerin kazandırılması hedeflenir.

• Bilgi Teknolojilerini ve araçlarını tanıyıp etkili ve verimli kullanabilme
• Bilgiye hızlı ulaşıp yorumlayabilme
• Bilgisayar okuryazarı olabilme
• Dijital etik, dijital güvenlik, dijital vatandaşlık becerilerini kazanabilme
• Analitik düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirebilme

Derslerimiz her öğrenenin bir bilgisayarı kullanabileceği donanımlı bilgisayar laboratuvarımızda, projeksiyon ve akıllı tahta desteğiyle yapılır. Aynı zamanda moodle öğrenme ortamı kullanılarak ders dışı öğrenci, öğretmen ve veli etkileşimi desteklenir.


ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.