TED Diyarbakır Koleji

MÜZİK

Amacımız; anaokulundan başlayarak öğrencilerimizin müzik yoluyla estetik yönünü, müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirici müzik etkinliklerine katılmalarına olanak sağlamak, gelişimlerinde olumlu etkisi olabilecek müzikleri dinleme alışkanlığını kazandırmak, ulusal ve evrensel müzik kültürünü tanıyan, sanata ve sanatçıya saygı duyan, eleştirel beğeniye sahip bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Müzik dersleri Anaokulu 4 ve 5 yaş grubunda haftada 1 ders saat; İlkokul 1, 2, 3. sınıflarında haftada 2 ders saati; İlkokul 4. sınıf, ortaokul 5 ve 6. sınıflarında haftada 1 ders saati olarak yapılır.

Anaokulu müzik derslerinde; Program çerçevesinde konulara uygun şarkı öğretimi, orff yaklaşımlı müzikli ve ritmik oyunlar, ses çalışmaları, enstrüman tanıtımları ve yaratıcı çalışmalar yapılmaktadır.

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarında müzik dersleri müfredat programları doğrultusunda temel müzik bilgileri, Orff yaklaşımlı eğitim ve koro çalışmaları ile birlikte sürdürülür. Müzik eğitiminde öğrencilerin müziksel algılarının arttırılması, yaratıcılık ve doğaçlama yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

4, 5 ve 6. sınıflarında; müzik müfredat programı ile birlikte temel müzik bilgileri, müzik kültürü ve temel enstrüman/branş eğitimini kapsayan özel bir müzik programı uygulanır.

Her öğretim yılı başında, gerek kendi istekleri ile gerekse öğretmenlerimiz tarafından özel yetenekleriyle dikkati çeken öğrenciler koro, orkestra ve bando çalışmalarına yönlendirilmekte ve bu özel yeteneklerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır.


ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.