TED Diyarbakır Koleji

YABANCI DİL

Our English Programme

(Türkçesi aşağıdadır)

The primary goal of the English program at TED Diyarbakır College, is to develop students who are able to communicate effectively in both written and spoken English, who can express themselves confidently in an accurate, fluent manner, and who can demonstrate independent, creative and critical thinking.

The TED K12 English curriculum is based on the learner, learner-centered and process-oriented approaches, so that students become aware of their abilities and potential growth. Learning thrives when students are engaged in the meaningful use of language in a variety of oral and written tasks of which different learning styles and levels are taken into consideration. Students are guided to comprehend and respond to age and level appropriate texts using critical thinking skills, oral and written communication. 

Plentiful opportunities are provided for the students to interact in English with their peers and teachers. The English classroom is seen as a safe environment where the students can take risks to develop their language skills and build their confidence and self-esteem. The program adheres to a cross-curricular approach to facilitate learning, integrating all disciplines (Mathematics, Science, Music, Art), allowing them to inquire and connect experience and knowledge.

The English classes are organized on a split basis, where the students have the opportunity to work with different English teachers, providing diversity and exposure to English as a Global Language. We also incorporate a Co-teaching support programme, which gives students the opportunity to work in smaller groups on a regular basis.

To accommodate the needs of our students, we use a combination of EFL (English as a Foreign Language), ESL (English as a Second Language) and native resources. Language course books as well as novels and e-books are used at each level to help students internalize the language elements.

Assessment is continuous and in levels 4-8 weekly progress quizzes, written exams and project work are standard requirements. Starting from Kindergarten and throughout the grades, progress portfolios are compiled.

 

Kindergarten & Primary School English Programme

 

It is important to start learning a second language at an early age. The younger the child is, the closer the process comes to acquisition. At the initial stage of second language acquisition, children tend to prefer listening and soaking up the language they hear. In Kindergarten (4-5 year-olds) continuing through Primary (1-3), we use craft activities, rhymes, songs, chants, games, characters and stories that children find lovable and interesting. These activities are supported with visual prompts to encourage motivated exploration in their learning. A fun, friendly, loving, caring and safe environment allows more effective learning and progress.

The successful development of reading and writing skills, a fundamental goal of the primary curriculum, requires a smooth transition from the wide-ranging activities of Kindergarten to the more structured primary school environment.

In fourth grade, students are expected to expand upon literary knowledge through exposure to various genres related to their age and level. Students learn more about the language (ie its elements, conventions and processes) by integrating listening, speaking, viewing, reading, and writing skills.

 

Middle School English Programme

 

Our approach to teaching and learning is communicative and topic-based. All the skills; listening, speaking, viewing, reading and writing, as well as structural and lexical knowledge of the language are developed systematically over the years.

TED K12 curriculum implemented at all TED schools, was developed by the teachers and has approval from the Ministry of Education. Students’ age and cognitive processes have been taken into consideration together with the levels determined by the Common European Framework of Reference (CEFR). It is designed to enhance students’ abilities to express themselves more fluently while at the same time extending and developing their exposure to literature. They are encouraged to respect cultural perspectives that differ from their own, learn knowledge, skills and attitudes necessary to become lifelong learners and understand that technology is a tool to facilitate language learning and communication.

Our progamme in middle school also supports entry into International examinations such as the Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). In grade 6, students will begin preparation for the Checkpoint Exam to be taken by the end of middle school. This sets the foundation for the preparation for the IGCSE (English as a Second Language) examination, which is to be taken in the upper grades.

 

İngilizce Programımız

 

TED Diyarbakır Koleji İngilizce programının temel amacı öğrencilerimizin İngilizce’yi yazılı ve sözel olarak etkili kullanmalarını; bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünceyle kendilerini doğru ve akıcı olarak ifade etmelerini sağlamaktır.

TED K12 İngilizce müfredatı öğrenen merkezli ve süreç odaklı yaklaşımıyla öğrencilerimizin yapabilirliklerinin ve gelişim alanlarının farkında olmalarını sağlar. Öğrenme, öğrencilerin farklı düzeyleri ve öğrenme stilleri dikkate alınarak hazırlanmış çeşitli sözel ve yazılı çalışmalar yapıldığında gelişir. Öğrencilerimizin yaş ve seviye düzeylerine uygun metinleri anlayarak, bu metinlerle ilgili eleştirel düşünceyle yazılı ve sözel paylaşım yapmaları sağlanır.

TED Diyarbakır Koleji’nde ğrencilerimizin arkadaşları ve öğretmenleriyle İngilizce iletişim kurmaları için pek çok fırsat yaratılmıştır. İngilizce dersleri öğrencilerimizin dil becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmek için risk alabilecekleri güvenli bir ortamda yapılır. Programımız disiplinler arası bir yaklaşımla Matematik, Fen Bilimleri, Müzik ve Sanat alanlarını kullanarak öğrencilerimizin deneyimleriyle bilgiyi birleştirmelerini hedefler.

İngilizce derslerimiz öğrencilerimizin farklı İngilizce öğretmenleriyle çalışmasına olanak sağlayacak şekilde bölünmüş (split) sınıflarda yapılır. Bunun yanı sıra, iki öğretmenin aynı anda derste bulunması üzerine kurgulanmış destek programımız öğrencilerimize küçük gruplarda daha hızlı bir gelişim imkanı tanır.

Öğrencilerimzin ihtiyaçlarını cevap verecek şekilde yabancı dil eğitiminde kullanılan kaynaklarla orijial eserleri bir arada kullanırız. Her seviyede ders kitapları, okuma kitapları ve elektronik kitaplar/online kaynaklar kullanılarak öğrencilerimizin dilin farklı öğelerini içselleştirmeleri sağlanır.

Öğrencilerimizi düzenli olarak değerlendiririz. 4-8. Sınıflar arasında haftalık quizler ile yazılı sınavlar ve proje çalışmaları değerlendirmenin bir parçasını oluşturur. Diğer bir parçası da ana sınıfından başlayarak her sınıf düzeyinde hazırlanan gelişim portfolyolarıdır.

 

Ana sınıfı ve İlkokul İngilizce Programımız

 

İkinci bir dilin erken yaşta öğrenilmeye başlamsı önemlidir. Bu yaş ne kadar küçükse gelişim anadil öğrenme süreçlerine o kadar yakın olur. İkinci dil öğrenimin ilk evrelerinde çocuklar daha çok dinlemeyi tercih ederler. Ana sınıfından başlayarak ilkokulun ilk üç yılında çocukların keyif aldığı el işi etkinlikleri, tekerlemeler, şarkılar, oyunlar, farklı karakterler ve öyküler kullanılır. Görsel materyallerle desteklenen bu etkinlikler öğrenme motivasyonunu arttırır. Eğlenceli, dostça ve güvenli ders ortamı etkin öğrenmeyi ve gelişimi sağlar.

İlkokul müfredatımızın önemli bir hedefi olan okuma ve yazma becerilerinin gelişimi ana sınıfında uygulanan zengin aktivitelerden ilkokulda daha yapılandırılmış bir öğrenme ortamına aşamalı olarak geçişi gerektirir.

4. sınıfta öğrencilerimiz yaş ve düzeylerine uygun farklı edebiyat türleriyle tanışır. Bu aynı zamanda dinleme, konuşma, izleme, okuma ve yazma becerileriyle İngilizce’nin dil öğelerini, kurallarını ve süreçlerini daha iyi kavradıkları yıldır

 

Ortaokul İngilizce Programımız

 

Ortaokul İngilizce öğretiminde yaklaşımımız iletişimsel ve konu bazlıdır. Dinleme, konuşma, izleme, okuma ve yazma becerilerinin tümü ile dilbilgisi ve kelime haznesinin yıllar içinde sistematik gelişimi hedeflenir.

TED öğretmenleri tarafından geliştirilerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan TED K12 İngilizce müfredatı tüm TED okullarında uygulanmaktadır. Müfredat öğrencilerin yaş ve bilişsel gelişim süreçleri ile Avrupa Diller için Ortak Başvuru Çerçevesi’ne (Common European Framework of Reference) uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenciler kendilerini daha akıcı ifade edebilmenin yanı sıra edebiyat bilgilerini arttırırlar. Böylece farklı kültürlere saygı duymaları, yaşam boyu öğrenen birer birey olmaları, teknolojinin dil öğrenimini ve iletişimi geliştirebilen bir araç olduğunu kavramaları sağlanır.

Ortaokul İngilizce programımız aynı zamanda Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) ve benzeri uluslarararası sınavlar için altyapı oluşturur.6. sınıfta öğrencilerimiz ortaokulun sonunda girecekleri Checkpoint sınavı için hazırlığa başlarlar. Bu sınav daha sonraki yıllarda yapılacak IGCSE sınavı için bir ön aşamadır.

 


ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.