TED Diyarbakır Koleji

FEN BİLİMLERİ

Fen ve Teknoloji derslerinde öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulur, bilimi sorgulayarak öğrenmeleri ve günlük hayatlarına transfer edebilmeleri temel hedef olarak benimsenir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimiz gelişen son teknoloji ürünleri ile 3D ve fen laboratuvarlarında bilgilerini uygulamaya dönüştürür, okul gezileri ile gözlem ve inceleme yapar, öğrenme süreçlerini bire bir yaşayarak devam ettirirler. 

Sene içerisinde uygulanan öğrenci merkezli tüm deney ve aktiviteler onların yaşamsal ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu tasarımlarla kurgulanan derslerimizde öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen ve karar veren, yaşam boyu öğrenen, çevreleri ve dünya ile ilgili merak duygularını canlı tutan bireyler olarak yetişmesine hizmet edilir.


ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.