TED Diyarbakır Koleji

MATEMATİK

Matematik dersi öğretim programımız öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştirip, matematiğe özgü bilgi, beceri ve tutumları eğlenerek ve keşfederek edinmelerini amaçlamaktadır. Bu anlamda kalıpların dışına çıkan, araştıran, sorgulayan, tartışan ve yeniden üreten bir matematiksel düşünce gelişimini benimser. Farklılaştırılmış matematik programıyla, öğrencilerimizin matematiksel düşünme süreçleri desteklenir, matematikle ilgili somut materyalleri bulup kullanabilecekleri  3D laboratuvarı ve akıllı tahta uygulamalarıyla öğrenme süreci zenginleşir. Matematik programıyla kazandırılması hedeflenen beceriler;

• Matematiğe özgü beceri ve tutumları geliştirme,
• Matematiksel bilgiyi, sembolik, sözel, sayısal olarak sunma,
• Matematiksel grafik, tablo ve modelleri anlama ve bunlardan sonuç çıkarma,
• Eleştirel, analitik ve sistematik düşünme becerilerini geliştirme,
• Matematik alanındaki tarihsel gelişimi bilme,
• Matematiğin hayatımıza sağladığı pratik katkı alanlarını fark etmedir.


ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.