TED Diyarbakır Koleji

TÜRKÇE

Dil düşünme ve iletişim aracıdır, bireyin duygu ve düşünce yapısını ana dili oluşturur ve biçimlendirir. İnsan var olduğu dünyayı anlamlandırmada ve anlatmada dil ögesini kullanır. Bu bağlamda TED Diyarbakır Koleji Türkçe Bölümü olarak temel amacımız, öğrencilerimize anlama ve anlatma ile ilgili dilsel beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, onların Türkçeyi özenli kullanmalarını sağlayarak yetkin bir ana dil bilinci oluşturmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarımız “dinleme”, “konuşma”, “okuma”, “yazma” ve “dil bilgisi” olmak üzere çok yönlü ve girişik nitelikli becerileri geliştirmeyi amaçlayan etkinlikler çerçevesinde; metin incelemeleri üzerinden yürütülür.


ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.